ATE.,Jsc thăm và làm việc tại Đài PT-TH tỉnh Hà Giang