ATE.,Jsc thăm và làm việc tại Đài truyền hình Việt Nam - VTV