Công ty Cao su INOUE Việt Nam

Tên dự án: Công ty TNHH Cao su INOUE Việt Nam

Địa chỉ: Mê Linh, Hà Nội

Công suất: 2030/2235 KVA

 

Một số hình ảnh thi công lắp đặt:

 

Chia sẻ: