Công ty Cao su Inoue Việt Nam

Tên dự án: Công ty TNHH Cao su INOUE Việt Nam

Địa chỉ: Mê Linh, Hà Nội

Công suất: 2030/2235 KVA

 Một số hình ảnh thi công lắp đặt:

Chia sẻ: