Công ty CP Đầu tư Xây dựng Constrexim

Tên dự án: UBND – HĐND huyện Mê Linh, Hà Nội

Địa chỉ: Huyện Ủy Mê Linh – Hà Nội

Số lượng: 03 tổ máy

 

Một số hình ảnh thi công lắp đặt: 

 

Chia sẻ: