CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP BROTHER VIỆT NAM

Tên dự án: Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam

Địa chỉ: Cẩm Giàng, Hải Dương

Công suất: 400 - 1250 KVA 

Số lượng: 18 tổ máy

Một số hình ảnh thi công:

Chia sẻ: