Công ty TNHH Đầu tư TM và DV Phúc Lộc

Tên dự án: Công ty TNHH Đầu tư TM và DV Phúc Lộc

Địa chỉ: Long Biên, Hà Nội

Số lượng: 07 tổ máy

Chia sẻ: