Đài tiếng nói Việt Nam - VOV

Một số dự án đã thực hiện:

 

Dự án 1: Trung tâm phát sóng Mễ Trì – Hà Nội

Số lượng: 01 tổ máy.

 

Dự án 2: Trung tâm phát sóng Quán Triều – Thái Nguyên

Số lượng: 01 tổ máy

 

Dự án 3: Trung tâm phát sóng Tương Dương – Nghệ An

Số lượng: 01 tổ máy

 

Dự án 4: Trung tâm phát sóng Lạc Thủy – Hòa Bình

Số lượng: 01 tổ máy

 

Dự án 5: Trung tâm phát sóng Mường Tè – Lai Châu

Số lượng: 01 tổ máy

 

Dự án 6: Trung tâm phát sóng Đà Nẵng

Số lượng: 01 tổ máy

 

Dự án 7: Trung tâm phát sóng Cà Mau

Số lượng: 01 tổ máy

 

Dự án 8: Trung tâm phát sóng Cao Bằng 

Số lượng: 01 tổ máy

 

Đài PT-TH Đà Nẵng
Đài PT-TH Cà Mau
Đài PT-TH Thái Nguyên
Đài PSPT Mễ Trì - Hà Nội
Chia sẻ: