Đài truyền hình Việt Nam - VTV

Cung cấp và lắp đặt:

- 02 máy phát điện Kohler công suất 1850/2035 kVA 

- 02 máy phát điện Turbin khí công suất 1500 kVA 

Địa chỉ: VP Đài truyền hình Việt Nam - Ba Đình, Hà Nội

   

Chia sẻ: