Khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ

Cung cấp và lắp đặt máy phát điện 1000kVA - Hãng KOHLER

Chia sẻ: