Ngân hàng Vietcombank – Đà Nẵng

Tên dự án: Ngân hàng Vietcombank – Đà Nẵng

Địa chỉ: Hải Châu – Đà Nẵng

 

Chia sẻ: