Nhà máy sản xuất trứng gà sạch - Công ty TNHH ĐTK Phú Thọ

Cung cấp và lắp đặt 02 máy phát điện 400kVA và 02 máy phát điện 1500kVA - Hãng KOHLER 

Chia sẻ: