TCT Năng lượng Dầu khí Việt Nam

Tên dự án: Tổng công ty Năng lượng Dầu khí Việt Nam – CN Hà Nội

Địa chỉ: Cầu Giấy, Hà Nội

 

Chia sẻ: