Trung tâm thông tin di động khu vực I (Mobifone)

Tên dự án: Trung tâm thông tin di động khu vực I (Mobifone)

Địa chỉ: Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội

Số lượng: 39 tổ máy

 

Máy phát điện cho trạm BTS:

Trạm BTS tại Hải Phòng
Trạm BTS tại TP.HCM
Trạm BTS tại Lai Châu
Trạm BTS tại Nam Định
Chia sẻ: