TTTM Savico Mega Mall

Tên dự án: Trung tâm thương mại Savico Megamall

Địa chỉ: Long Biên, Hà Nội

Công suất: 1800/2000 KVA

Số lượng: 03 tổ máy

Một số hình ảnh thi công:

Chia sẻ: