TTTM Savico Megamall

 

Tên dự án: Trung tâm thương mại Savico Megamall

Địa chỉ: Long Biên, Hà Nội

Công suất: 1800/2000 KVA

Số lượng: 02 tổ máy

 

Một số hình ảnh thi công:

Máy đã vào bệ

Chia sẻ: