Tuyển dụng

13/08/2014
Tháng 08/2014, Công ty CP Công nghệ và kỹ thuật Á Châu cần tuyển nhân viên Kỹ thuật với thông tin sau:
16/07/2014
Tháng 07/2014, Công ty CP công nghệ và kỹ thuật Á Châu tuyển nhân viên Hành chính nhân sự với thông tin sau:
23/04/2014
Để đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh, Công ty Á Châu cần tuyển nhân sự với các thông tin như sau:
12/04/2014
Để đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, Công ty Á Châu cần tuyển nhân sự với các thông tin như sau:
17/02/2014
Để đáp ứng nhu cầu kinh doanh, Công ty Á Châu cần tuyển nhân sự, trị trí nhân viên Kỹ thuật với các thông tin như sau:
15/02/2014
Để đáp ứng nhu cầu kinh doanh, Công ty Á Châu cần tuyển nhân sự, trị trí nhân viên Kinh doanh với các thông tin như sau:
12/10/2013
Để đáp ứng nhu cầu kinh doanh, Công ty Á Châu cần tuyển nhân sự, trị trí nhân viên Xuất nhập khẩu với các thông tin như sau:
02/07/2013
Để đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh, Công ty Á Châu cần tuyển nhân sự, trị trí nhân viên Kinh doanh với các thông tin như sau: