Khách sạn Pác Bó - Pác Bó Hotel

Cung cấp và lắp đặt 02 máy phát điện 1000kVA - Hãng VMAN

Chia sẻ: