Bảo trì, bảo dưỡng thang máy

Công ty Á Châu luôn quan tâm đến việc bảo trì định kỳ thang máy sau khi đưa vào sử dụng để thang có thể hoạt động an toàn, trơn tru nhất.
Một số hình ảnh công tác bảo trì: