Vỏ cách âm kiểu container

Vỏ cách âm kiểu container

-  Dạng vỏ kiểu container, đặt ngoài trời
- Tôn thép dầy 1.5-2mm, dập sóng
-  Vật liệu cách âm bông khoáng tỷ trọng 80kg/m3, dầy 100mm, tôn lỗ 0,38mm
-  Hệ thống tiêu âm gió vào.
-  Hệ thống tiêu âm gió ra.
-  Các cửa thao tác vận hành máy.
-  Các cửa chớp gió vào/ra.