Thi công lắp đặt thang máy

Một số hình ảnh thi công lắp đặt thang máy của công ty Á Châu: