Hệ thống nhiên liệu

Hệ thống nhiên liệu

-    Bồn dầu ngày dung tích từ 1-4m3 ( theo yêu cầu), cấp dầu trực tiếp cho máy phát điện
-    Bồn dầu dữ trữ dung tích 8-30m3 ( theo yêu cầu), cấp dầu cho bồn dầu ngày
-    Hệ thống bơm và tủ bơm dầu tự động từ bồn dữ trữ về bồn dầu ngày
-    Hệ thống báo mức dầu
-    Hệ thống nhiên liệu có chức năng kết nối BMS