Hệ thống thoát khí thoát khói

Hệ thống thoát khí thoát khói

-    Ống pô giảm thanh công nghiệp nhập khẩu đồng bộ theo máy hoặc sản xuất tại Việt Nam theo yêu cầu của khách hàng.
-    Ống khói dẫn khói thoát ra khỏi phòng máy/đưa khói lên cao
-    Ống pô giảm âm; ống khói được bọc cách nhiệt rockwool tỷ trọng 80kg/m3, dày 50mm, Bọc Inox dày 0.3mm
-    Bộ lọc khói ( lựa chọn theo yêu cầu của khách hàng) nhằm giảm tối đa khói đen từ động cơ
-    Hộp thoát nhiệt cho máy phát điện, dẫn khí nóng từ máy phát ra khỏi phòng máy