FJ_Thang máy tải hàng

FJ_Thang máy tải hàng

Các loại thang máy tải hàng:
+ Thang máy chở hàng trong các nhà máy (thang máy công nghiệp)
+ Thang máy vận chuyển xe ô tô, xe máy
+ Thang tải chuyên chở rác chung cư, cao ốc
+ Thang máy tải thực phẩm
+ Thang máy xây dựng: phục vụ chuyên chở hàng hóa, công nhân tại các công trình cao ốc.
  

Tải trọng :
+Tải trọng cho thang máy tải hàng loại nhỏ dưới 1000 kg
+ Tải trọng cho thang máy tải hàng loại trung bình 1000 kg - 2000kg
+ Tải trọng cho thang máy tải hàng cỡ lớn 2000kg-6000kg