Thang máy chung cư mini

Tên dự án: Thang máy chung cư mini

Chủ đầu tư: Chú Bách

Địa chỉ: Nam Từ Liêm - Hà Nội

Tải trọng: 630kg

Số điểm dừng: 06 điểm dừng

Loại thang: Thang có phòng máy

Chia sẻ: