Thang máy gia đình

Tên dự án: Thang máy gia đình

Chủ đầu tư: Anh Bình

Địa chỉ: Cầu Giấy - Hà Nội

Tải trọng: 450kg

Số điểm dừng: 04 điểm dừng

Loại thang: Thang không phòng máy

Chia sẻ: