Thang máy Home Lift

Tên dự án: Thang máy Home Lift

Chủ đầu tư: Anh Nên

Địa chỉ: Long Biên - Hà Nội

Tải trọng: 350kg

Số điểm dừng: 03 điểm dừng

Loại thang: Thang không phòng máy

Chia sẻ: