Công trình tại Đà Nẵng

Cung cấp và lắp đặt 01 tổ máy phát điện Cummins Power Generation:

Công suất   : 750KVA
Động cơ     : Cummins (Ấn Độ)
Đầu phát    : Stamford
Bảng ĐK    : CUMMINS
 

Chia sẻ: