Công ty Uniden Việt Nam

Tên dự án: Công ty TNHH Uniden Việt Nam

Địa chỉ: Cẩm Giàng, Hải Dương

Công suất: 1000/1100 KVA

Số lượng: 09 tổ máy

 

Một số hình ảnh thi công: 

 

Chia sẻ: