Khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ

Cung cấp và lắp đặt máy phát điện 1000kVA - Hãng KOHLER

Số lượng: 01 tổ máy

Địa chỉ: Khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Chia sẻ: