Thang kính quan sát - Khách sạn

Công trình : Khách sạn
Địa chỉ : Thanh Sơn, Phú Thọ
Loại thang : Thang kính quan sát khung thép sơn tĩnh điện
Tải trọng : 750kg
Số điểm dừng : 3stop
Tốc độ : 60m/ph

 

 

 

 

Chia sẻ: