Thang máy gia đình - cô Lý

Khách hàng: : Cô Lý - Tây Mỗ
Loại thang : Thang tiêu chuẩn
Động cơ : FUJI Nhật Bản
Tải trọng : 450kg
Số điểm dừng : 05stop

 

 

 

 

 

Chia sẻ: