Khách sạn tư nhân

Tên dự án: Khách sạn tư nhân

Chủ đầu tư: Anh Long

Địa chỉ: Cầu Giấy - Hà Nội

Tải trọng: 750kg

Số điểm dừng: 8 điểm dừng

Loại thang: Thang có phòng máy

Chia sẻ: